เครื่องฝึกจำลอง (Simulator)

เครื่องฝึกจำลอง (Simulator) คือเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ขนาดต่าง ๆ โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ปุ่มสวิตช์ต่าง ๆ คันบังคับควบคุมอุปกรณ์ หน้าจอแสดงผล หน้าจอแสดงการจำลองสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจำลองเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้ใกล้เคียงกับของจริง

admin

26 มิถุนายน 2022